24 czerwca do wiadomości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Parczewie pracownicy Wojewody Lubelskiego przesłali faxem postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji zezwalającej na budowę przedmiotowej elektrowni wiatrowej budowanej w pobliżu Parczewa. 

W związku z powyższym pracownicy parczewskiego organu nadzoru budowlanego ponownie udali się na teren budowy, przeprowadzono czynności kontrolne na budowie z udziałem policjantów, lecz nadal bez osób upoważnionych do udziału w czynnościach kontrolnych tj. bez udziału inwestora lub kierownika budowy. Wobec czego możliwe było tylko protokolarne opisanie zaawansowania robót budowlanych.

W dniu 28 czerwca pracownicy parczewskiego inspektoratu przeprowadzili skuteczne czynności kontrolne, podczas których ustalono, że sposób prowadzenia robót budowlanych był niewłaściwy. Główne zarzuty dotyczyły prowadzenia robót bez wygrodzenia terenu budowy oraz montażu wieży bez wyznaczenia stref niebezpiecznych. Dodatkowo stwierdzono, że istnieją wątpliwości dotyczące sposobu posadowienia wieży.

Celem usunięcia w/w nieprawidłowości dotyczących sposobu prowadzenia robót budowlanych oraz celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących fundamentowania, postanowieniem wstrzymano roboty budowlane. Postanowienie to traci ważność po upływie 2 miesięcy, jeżeli w tym czasie tut. organ nie wyda stosownej decyzji W tym czasie (dwóch miesięcy) organ zbiera dodatkowe materiały, w tym ekspertyzę techniczną, celem wyjaśnienia wszystkich w/w wątpliwości.

- Zaznaczam, że tut. organ nie jest właściwy tj. nie posiada kompetencji do badania wydanego pozwolenia na budowę inwestycji - infrmuje Justyna Cur z PINB w Parczewie. 

A historia zaczęła się od tego, że w związku ze sprzeciwem mieszkańców wsi Jasionka, pracownicy organu wezwali inwestora oraz kierownika budowy do udziału w czynnościach kontrolnych realizowanej inwestycji.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone z urzędu. Do parczewskiego inspektoratu w dniu 13 czerwca wpłynęło pismo mieszkańców wsi Jasionka z wnioskiem o wstrzymanie budowy, lecz w dniu następnym tj. 14 czerwca w/w pismo mieszkańców zostało wycofane.

W przedmiotowym piśmie stawiane przez mieszkańców wsi Jasionka zarzuty dotyczyły udzielonego pozwolenia na budowę inwestycji.

- Rozpatrzenie takich zarzutów nie należy do właściwości tutejszego organu inspektoratu nadzoru (jest to właściwość starosty parczewskiego lub wojewody jako organu II instancji) - informuje pracownik PINB.  

Jedyny zarzut należący do kompetencji tut. organu dotyczył braku tablicy informacyjnej budowy, w związku z czym z urzędu podjęte zostały działania zmierzające do przeprowadzenia czynności kontrolnych na budowie. Działania podjęto z urzędu, po powzięciu informacji przekazanych przez mieszkańców wsi Jasionka.

W dniu 15 czerwca pracownicy parczewskiego inspektoratu udali się na teren budowy, jednak na terenie budowy nie przebywały osoby, w obecności których pracownicy organu mogą przeprowadzić czynności kontrolne (regulują to przepisy ustawy prawo budowlane). Czynności kontrolne na budowie pracownicy organu mogą przeprowadzić tylko w obecności inwestora lub jego pełnomocnika oraz kierownika budowy.

W związku z brakiem kontaktu z kierownikiem bądź inwestorem, w dniu 16 czerwca wezwano pisemnie inwestora i kierownika do udziału w czynnościach kontrolnych budowy. Wezwanie zostało przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby inwestora wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 22 czerwca pracownicy organu ponownie udali się na teren budowy, jednak na terenie budowy nadal nie przebywały osoby upoważnione do udziału w czynnościach kontrolnych. Podatkowo ponowiono pisemne wezwanie inwestora i kierownika do udziału w czynnościach kontrolnych, ustalając inny termin przeprowadzenia czynności kontrolnych aniżeli w wezwaniu z dnia 16 czerwca. 

W dniu 22 czerwca z pracownikami Inspektoratu skontaktował się telefonicznie pełnomocnik inwestora, wyjaśniając, że przebywa w okolicach Szczecina i nie jest możliwe jego natychmiastowy przyjazd na teren inwestycji. Dodatkowo wyjaśnił, że jego przyjazd na teren inwestycji jest możliwy w dniu 28 czerwca i na ten dzień ustalono przeprowadzenie czynności kontrolnych na budowie inwestycji.

 

Jednak pomimo wstrzymania przez Wojewodę Lubelskiego i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego po kontroli w dniu 28 czerwca wykonania decyzji zezwalającej na budowę przedmiotowej elektrowni wiatrowej, na placu budowy trwają intensywne prace. Dziś zamontowano kolejny element wiatraka czyli łopatę wirnika popularnie zwaną śmigło. 

 

Zdjęcia z wczoraj:

 

20160629_161947
20160629_162114
20160629_162124

 

Zdjęcia z dziś: 

IMG_5204
IMG_5205
IMG_5206
IMG_5207
IMG_5208
IMG_5209
IMG_5210

 

(TD)

 • Voood

  [WIATRAK] Mieszkańcy wsi Jasionka mogą mieć problem z wybudowaniem domu - w promieniu lekko ponad 1,5 km od powstającej Elektrowni Wiatrowej - nowa Ustawa zakaże wydania pozwolenia na budowę lub zgody na nią (w przypadku zgłoszenia), jeśli nie zostanie zachowana ustawowa odległość od istniejącego wiatraka. A wiatrak który powstaje ma mieć 154,38m , czyli odległość zakazująca budów to 1540 m.

  Zgodnie z przepisami ustawy, elektrownię wiatrową będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  Budowa Elektrowni rozpoczęła się wcześniej dlatego ta odległość nie została zachowana - sam wiatrak będzie ograniczał zabudowę, czy mieszkańcy o tym wiedzieli? pewnie nie...

  0 Lubię
 • Krzysiek (dla poprzednika)

  też mam działkę obok i mieszkam obok tych wiatraków i wiedziałem o nich już trzy lata temu wtedy było wiadomo że powstaną i sprzeciwu nie było żadnego .To najlepiej teraz cofnąć się w rozwoju a najlepiej do epokoi kamienia łupanego, a to złomem można nazwać co drugi samochód w Polsce przywieziony za granicy http://opinie.news/kat-aktualnosci/143-aktualnosci-parczew/1553-budowa-wiatrakow-wstrzymana-na-papierze-mimo-tego-buduja-dalej.html

  1 Lubię
 • do poprzedników...

  Prawdopodobnie nikt z protestujących, nie kwestionuje energii odnawialnej, jedynie fakt wprowadzania danej inwestycji do realizacji. Złamano przepisy, brak informacji w śród społeczności lokalnej, bliska odległość od zabudowy mieszkalnej, stara technologia ściągana z zachodu tzw. złom, a co najważniejsze w świetle wchodzącej ustawy o wiatrakach zakaz tworzenia nowych siedlisk, inwestycji w promieniu jego 10x wysokości (1,5-2,0km) czyli gmina na wniosek ludzi, nic więcej nie wprowadzi do planu zagospodarowania ,a ten obowiązujący stanie się nieaktualny po pewnym czasie, czego konsekwencją będzie spadek wartości gruntów, nieruchomości. Już straciły zainteresowanie proponowane na sprzedaż działki na Wierzbówce i przy ul.Lipowej. A takie piern....ć może ten, którego to nie dotyczy.

  1 Lubię
 • Krzysiek

  Bardzo dobrze że stawiają wiatraki choć widać że Parczew się rozwija .Mieszkam blisko tych wiatraków (prawie u mnie za stodoła)i mi nie przeszkadza to ze stoją ,nie rozumiem sprzeciwu ludzi

  1 Lubię
 • Robert

  W odpowiedzi na: Krzysiek

  To wynika z kilku czynników. Po pierwszy z braku wiedzy i zacofania ludzi. Jak niektórzy mówią że wiatrak powoduje raka to mi się śmiać chce. Najlepiej do końca świata niech będą elektrownie na węgiel. Może to przeszkadzać tym którzy mają działki obok ale nie tym którzy mieszkają ładne parę km od wiatraka

  1 Lubię
Możliwość dodawanie komentarzy chwilowo jest wyłączona

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin