W dniach od 22 czerwca do 8 sierpnia 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa prowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski. Wyniki kontroli przedstawione 14 września były bardziej niż zadowalające, a na miejskiej stronie pojawił się w listopadzie artykuł pt. „Wyniki kontroli to pełny sukces miasta”.

Przesadnie długiej listy zaleceń pokontrolnych faktycznie nie było, ale pojawiło się w nim jedno dotyczące nieprawidłowego zatrudnienia dyrektora MOSiR. Agnieszka Włoszek w 2015 r. została zatrudniona na stanowisku pełniącej obowiązki dyrektora, a tak długie zatrudnienie jako p.o. jest – jak wskazali kontrolerzy RIO – niezgodne z przepisami. RIO nakazała podjąć działania mające na celu zatrudnienie dyrektora MOSiR zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem też burmistrz powinien wykonać wnioski pokontrolne RIO lub poinformować o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od ich otrzymania. Konkursu na dyrektora jednak jak nie było, tak nie ma.

 

Konkurs to zresztą nie jest jedyna droga wyłonienia dyrektora MOSiR, bo jest to możliwe również w drodze awansu wewnętrznego - jeśli znalazłaby się osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje. Ponieważ jednak zmian w MOSiR nie było, konkurs na dyrektora nie został ogłoszony, o kwestie związane z wykonaniem zaleceń RIO dotyczących zatrudnienia dyrektora MOSiR zapytaliśmy rzecznik burmistrza Anną Wasak 6 grudnia. Odpowiedzi na zadane w mailu pytanie nie otrzymaliśmy (być może dlatego, że było jednym z kilku zadanych, choć ponawialiśmy prośbę o informację). Podczas ostatniej sesji rady miasta, 28 grudnia, pytanie skierowaliśmy już do samego burmistrza. Ten najpierw zdziwił się, bo nie przypominał sobie, żeby rzecznik przekazywała mu to pytanie, ale już w dalszej części zapewnił, że wnioski pokontrolne RIO będą z pewnością wykonane.

- Przyznam, że jeśli chodzi o zalecenia nie pamiętam, jakie były wskazane terminy, sprawdzę. Natomiast na pewno wprowadzimy te zalecenia w życie – zapewniał burmistrz.

 Korespondencji z RIO w kwestii zaleceń burmistrz sobie nie przypominał, bo pytaniami o MOSiR był, jak sam stwierdził, trochę zaskoczony.

 

Tymczasem, jak przekazuje prezes RIO w Lublinie Jacek Grządka, 10 października z Radzynia wypłynęło podpisane przez burmistrza pismo, w którym zawarte były informacje dotyczące zaleceń pokontrolnych. Musiało wypłynąć, ponieważ jednostka kontrolowana ma 30 dni na zawiadomienie o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania. W zakresie punktu dotyczącego MOSiR RIO otrzymało dość enigmatyczną odpowiedź: „Przyjęto do realizacji”. Jak „przyjęcie do realizacji” interpretuje RIO?

- W trakcie kontroli sprawdzającej, gdyby taka była, oczekiwalibyśmy przedstawienia dokumentów potwierdzających wszczęcie działań mających na celu realizację zalecenia – wyjaśnia Agnieszka Szymańska, naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Lublinie. - Jeśli takich dokumentów nie ma, oznaczałoby to przedstawienie Regionalne Izbie informacji niezgodnych z prawdą, a to jest już według przepisów wykroczenie. Na podstawie ustawy o regionalnych izbach taki fakt musiałby zostać zgłoszony do organów ścigania, takie przypadki rzeczywiście się zdarzały.

 

Kontroli sprawdzającej jednak miasto raczej może się nie obawiać – pod RIO w Lublinie podlega ponad 230 jednostek i kontrole są raczej wykonywane planowo. Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej zwraca jednak uwagę, że wykonania zaleceń RIO powinna w pierwszym rzędzie dopilnować rada kontrolowanego samorządu.

- Radnym powinno zależeć na przestrzeganiu prawa, organ, który w pierwszym rzędzie powinien sprawdzić, czy zalecenia RIO zostały zgodnie z obowiązkiem wprowadzone w życie to komisja rewizyjna danej rady – mówi naczelnik Agnieszka Szymańska.

 

O realizację zaleceń radni raczej jednak nie pytali, a przynajmniej temat ten nie padł na sesjach. Podczas grudniowej sesji przewodniczący komisji rewizyjnej odczytywał sprawozdanie z rocznej jej działalności. Radny Piotr Skowron mówił o różnych sprawach – rozpatrywaniu trzech skarg, kontroli wydatków, kontroli wykorzystania dotacji przez kluby i stowarzyszenia, kontroli realizacji budżetu, pozyskiwania środków zewnętrznych, kontrolowaniu terminowości odpowiadania na interpelacje radnych, urlopów w UM. Na temat kontroli RIO nie padło ani jedno słowo. – Komisja pracowała sprawnie, bez zarzutu, zgodnie z planem pracy – zakończył ostatnie wystąpienie przewodniczący Piotr Skowron.

 

Najwyraźniej przedłużające się wykonanie zaleceń RIO w kwestii MOSiR nikogo nie interesuje. Rzeczniczka UM Anna Wasak, którą w tym tygodniu zapytaliśmy, od kiedy jest przygotowany konkurs na dyrektora MOSiR odpowiada krótko: - Konkurs jest przygotowywany, taką informację otrzymałam od burmistrza.

Burmistrz zresztą zmian nie przewiduje, co sam stwierdził podczas rozmowy nt. zaleceń RIO.

- Uważam, że nie ma tutaj potrzeby zmian kierownictwa wszystkich jednostek i myślę, że dobrniemy już do końca kadencji w składzie, jaki jest. Osobiście jestem bardzo zadowolony z pracy pani dyrektor Agnieszki Włoszek – mówił burmistrz Jerzy Rębek.

W tym układzie konkurs można chyba potraktować jedynie jako formalność. Tym bardziej zastanawia nieco tempo jego przygotowywania. Jak pokazały ostatnie miesiące, konkursy na stanowiska w UM mogą być organizowane dość szybko i bezproblemowo, a przecież realizacja zalecenia RIO wydaje się nieco ważniejsza niż roszady stanowiskowe w wydziałach urzędu.

Magdalena Krawczyk

Możliwość dodawanie komentarzy chwilowo jest wyłączona

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin