W Dzienniku Ustaw, z  5 września 2017 r., opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia br. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Wejdzie ono w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 6 marca 2018 r. Rozporządzenie określa warunki bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Reguluje także warunki bezpiecznej obsługi zwierząt futerkowych, jeleniowatych i strusi utrzymywanych w warunkach fermowych. Dokument uwzględnia też nowe kierunki produkcji zwierząt gospodarskich.

Zakres regulacji nowego rozporządzenia obejmuje takie zagadnienia jak:

-wymagania bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich;

-wymagania dotyczące bezpiecznych warunków pracy w obiektach i pomieszczeniach inwentarskich;

 -bezpieczeństwo osób obsługujących zwierzęta uznane za niebezpieczne;

 -bezpieczna obsługa strusi;

 -bezpieczeństwo pracy przy zabiegach pielęgnacyjnych i hodowlanych wykonywanych na zwierzętach gospodarskich;

 -obowiązki pracodawcy dotyczące przeszkolenia osób wykonujących pracę przy obsłudze zwierząt gospodarskich oraz wyposażenia ich w środki ochrony indywidualnej;

 -pomoc osobom poszkodowanym przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

 W nowym rozporządzeniu MRiRW uwzględniono również wymagania dotyczące nowo budowanych lub przebudowywanych pomieszczeń inwentarskich, w zakresie zabezpieczeń przed samoczynnym zamykaniem drzwi, umieszczania progów w otworach drzwiowych, przejściach i ciągach komunikacyjnych oraz zabezpieczeń dotyczących przykrycia kanałów odprowadzających gnojowicę lub gnojówkę. Ponadto określono warunki techniczne zabezpieczenia otworów stropowych na poddaszach użytkowych pomieszczeń inwentarskich oraz użytkowanych urządzeń z silnikami elektrycznymi. Wskazano na akty prawne UE, które szczegółowo określają przepisy techniczne wymagane przy załadunku i transporcie zwierząt gospodarskich oraz bezpieczne sposoby postępowania z tymi zwierzętami. Szczegółowo określono obsługę zwierząt uznanych za niebezpieczne, jak i zwierząt utrzymywanych w systemie otwartym. Natomiast osobom wykonującym pracę przy obsłudze zwierząt zapewnia się wiedzę i instruktaż stanowiskowy poszerzony o zagadnienia dotyczące bezpiecznej obsługi zwierząt, z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z gatunku obsługiwanych zwierząt. Bezpieczna obsługa zwierząt wymaga znajomości zachowań (behawioru) poszczególnych gatunków zwierząt oraz świadomości nieprzewidywalności ich reakcji w stresie. Dotyczy to w szczególności osób młodych, podejmujących pracę po raz pierwszy przy obsłudze zwierząt. Dobrostan i dobre traktowanie zwierząt ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy osób obsługujących te zwierzęta. Wysokie zagrożenie czynnikami biologicznymi i fizycznymi oraz możliwość zranienia lub poturbowania przez zwierzęta osób wykonujących pracę przy obsłudze zwierząt, wymaga zapewnienia niezwłocznej pomocy lekarskiej. Uregulowania zawarte w rozporządzeniu mają być brane za przykład właściwych rozwiązań w gospodarstwach indywidualnych zapewniających bezpieczeństwo przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

fot./pixabay/

 

    

 

 

 

  • Brak komentarzy

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 1000 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-1000 znaków
warunki użytkowania.

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin