O najczęściej nadawanych imionach, liczbie zawartych małżeństw, przypadkach zmiany płci a także o tym, czy urzędnicy mają obowiązek sporządzania spisów dzieci nieślubnych z Iwoną Małgorzatą Kaliszuk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białej Podlaskiej rozmawia Marcin Kozarski.

 

Iwona Kaliszuk 1Pani kierownik, ilu dokładnie mieszkańców liczy Biała Podlaska?

Na koniec 2016 roku zamieszkiwało tu dokładnie 56 412 osób. Zameldowanych jest obecnie 29 451 kobiet oraz 26 961 mężczyzn. Miasto może pochwalić się także aż siedmioma osobami, które mają powyżej 100 lat.

 

W tej kategorii dominują panie, czy panowie?

Panie, a najstarsza mieszkanka liczy sobie 106 lat. Wszystkie osoby powyżej tej magicznej granicy wieku otrzymują co roku życzenia i kwiaty od prezydenta miasta. Wyjątkowo wyglądają także jubileusze 100-lecia, na które życzenia przysyła kancelaria premiera. W 2017 roku takie urodziny może obchodzić 4 mieszkańców.

 

Jakie są obecnie najczęściej nadawane imiona męskie i kobiece?

W przypadku dziewczynek są to: Alicja, Hanna, Julia, Zuzanna i Oliwia. U chłopców dominuje Szymon, Jakub, Antoni, Jan i Mikołaj. Wśród oryginalnych imion u dziewczynek pojawiają się Lara, Krystyna, Lilia, Stella i Zoja, a wśród chłopców Ariel, Leo, Miron, Nataniel i Gniewosz. W starszych aktach można znaleźć jednak tak wyjątkowe imiona jak Salwina czy Otolia.

 

Przybyło nam w ostatnich latach mieszkańców?

W 2016 roku na świat przyszło 1287 dzieci. To minimalna różnica w stosunku do roku poprzedniego, w którym miastu przybyło o dwóch mieszkańców więcej. Różnica uwydatnia się dopiero na przestrzeni lat, bo przykładowo w roku 2000 w mieście urodziło się 1602 dzieci.

 

Sa też dzieci, które przyszły na świat za granicą...

Mamy 175 takich urodzeń. Około 20 procent to akty osób dorosłych, starających się o pobyt w Polsce, głównie Białorusini, Ukraińcy. Pozostałe urodzenia dotyczą dzieci obywateli polskich, głównie z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, USA, Irlandii czy Niemiec.

 

Podobno żyjemy coraz dłużej...

To prawda. Tutaj bowiem możemy zaobserwować względnie pozytywną tendencję. Najwięcej zgonów notuje się w przedziale wiekowym od 75 do 90 lat. To około 78 procent wszystkich, choć jakieś 10 procent zgonów dotyczy osób w wieku powyżej 90 lat. W 2016 roku zmarło 1162 mieszkańców, o 38 więcej, niż w roku poprzednim.

 

Dużo osób w ubiegłym roku zdecydowało się na małżeństwo?

Zawarto 370 związków małżeńskich, z czego 253 to konkordaty, a 117 to śluby cywilne. Tak więc śluby cywilne stanowią 30 procent wszystkich małżeństw. Dodatkowo musimy doliczyć 50 ślubów zawieranych za granicą. Część dokumentów należy do osób z terenu Białorusi i Ukrainy, które starają się o pobyt w Polsce. To około 20 procent wszystkich takich przypadków. Pozostałe to akty małżeństw naszych obywateli, którzy zawierają za granicą ślub nie tylko z obcokrajowcami, ale i Polakami.

 

Jak bardzo popularne są śluby udzielane poza USC? Nowa ustawa zakłada zawarcie ślubu poza urzędem, nie tylko ze względu na przypadki losowe...

W 2016 roku udzielono 6 takich ślubów, które mogły się odbyć w parkach, dworkach i innych wyjątkowych miejscach. Śluby mogą jednak wyglądać oryginalnie również w urzędzie. Okolo 10 lat temu miałam przypadek, gdzie para i jej goście byli ubrani w stroje z epoki Ludwika. Warto też zauważyć, że wbrew obiegowej opinii, podczas ceremonii zdarza się uronić łzę również mężczyznom.

 

Co roku urząd honoruje pary z 50-letnim stażem. Tacy małżonkowie zapraszani są na wyjątkowe spotkania, podczas których otrzymują odznaczenia. Jak wyglądają przygotowania do takich uroczystości?

Najpierw ogłaszamy wiadomość o tym wydarzeniu z wyprzedzeniem w mediach oraz wyszukujemy małżonków w bazie danych, na podstawie posiadanych aktów małżeństwa i jeśli nie ma żadnych przeciwskazań, wypełniamy wnioski o nadanie medalu. Taki dokument trafia następnie do delegatury urzędu wojewódzkiego, a później do Lublina i Kancelarii Prezydenta RP. Sama procedura trwa do pół roku. Po otrzymaniu medali, ze względu na dużą liczbę par ustalamy dwie uroczystości. W tym roku planujemy spotkanie na 116 osób. Będzie to 58 par z terenu miasta i gminy Biała Podlaska. Sądzimy, że podobnie jak w latach ubiegłych, uroczystość odbędzie się w czerwcu i w październiku.

 

Ile udzielila pani ślubów?

Przez 18 lat pracy zawodowej udzieliłam około 1700-2000 ślubów, a gdyby mówić o najstarszej parze, to pan młody miał ponad 80 lat a pani młoda około 70 lat.

 

Czemu ludzie chcą zmiany imienia bądź nazwiska?

Imię i nazwisko są trwałymi atrybutami człowieka, prawnie mu przypisanymi poprzez zarejestrowanie w aktach urzędu. Jako ważne powody zmiany wymienia się posiadanie nazwiska ośmieszającego czy nielicującego z godnością człowieka, chęć zmiany na imię lub nazwisko używane, na imię lub nazwisko które zostało bezprawnie zmienione, czy na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Tak naprawdę jednak każdy przypadek jest indywidualny.

 

Są one chyba raczej odosobnione...

Bialski urząd wydał 56 decyzji dotyczących zmiany imienia i nazwiska. Można zauważyć niewielką tendencję wzrostową w tej materii, ale może to wynikać z „odrejonizowania” dokonywania takich zmian.

 

Czym innym jest jednak administracyjna zmiana imienia i nazwiska, a czym innym ustalenie nazwiska przez sąd. Choćby w przypadkach, gdy rodzice nie potrafią porozumieć się w tej sprawie...

Oczywiście. Jeżeli ojciec dziecka chce dobrowolnie je uznać, wtedy może to zrobić w urzędzie stanu cywilnego. Jeśli z różnych powodów nie uznaje go lub nie może go uznać, wtedy sprawa odbywa się w sądzie. Mamy wtedy do czynienia z sądowym ustaleniem ojcostwa bądź zaprzeczeniem ojcostwa, które pozwoli później uznać dziecko. Ważnym jest fakt, że nawet jeśli w zagranicznym akcie wpisany jest ojciec biologiczny dziecka, ale jest domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, musimy to domniemanie obalić. A to dlatego, że domniemanie prawne istnieje niezależnie od aktu urodzenia dziecka i wywiera skutki prawne do czasu jego obalenia. Choćby było rzeczą oczywistą, że dziecko nie pochodzi od męża matki, na przykład z powodu długiej rozłąki, spowodowanej pobytem partnera za granicą.

 

Na czym polega współpraca USC z urzędami administracji samorządowej i państwowej, polskimi konsulatami i obcymi placówkami konsularnymi, strażą graniczną, ośrodkami dla cudzoziemców i uchodźców?

Nasz urząd leży na krańcach granicy Unii Europejskiej, w związku z powyższym współpracuje ze znajdującymi się na tym terenie ośrodkami dla cudzoziemców. Ludziom tym rodzą się dzieci, chcą też zawierać związki małżeńskie. Placówki konsularne często pośredniczą w załatwianiu spraw z polskimi obywatelami przebywającymi za granicą. Często też wzajemnie korzystamy z posiadanej wiedzy prawnej. Szkoda, że urzędy stanu cywilnego nie posiadają możliwości takiej jak sądy, aby występować do ministerstwa sprawiedliwości z zapytaniem o podstawy prawne w innym kraju, dotyczące jakiejś sprawy. Taka procedura mogłaby nieco wydłużyć załatwianie, ale też dawałaby większą czytelność rozwiązywanego problemu.

 

Czy kierownicy USC mają obowiązek sporządzania spisu dzieci nieślubnych?

Nie sporządzamy takich spisów. W fazie projektu jest nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, opłacie skarbowej, a także ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Przypuszczalne zmiany zakładają, iż w karcie zgłoszenia urodzenia dziecka pojawią się informacje, dotyczące stanu cywilnego matki i data zawarcia związku małżeńskiego oraz informacje odnośnie tygodnia ciąży i masy urodzeniowej dziecka. Należy zaznaczyć, że takie dane występowały w kartach jeszcze kilka lat temu, nie jest to więc nic nowego, a powrót do dawnych kart.

 

Ile zaświadczeń i odpisów w ubiegłym roku wydał bialski USC?

W 2016 roku wydaliśmy 10.683 odpisy i 637 zaświadczeń.

 

Zdarzyły się przypadki zmiany płci?

W mojej karierze zawodowej były dwa takie przypadki.

 

Jak daleko wstecz sięgają zapisy, w znajdujących się w archiwum urzędu, księgach stanu cywilnego?

USC sprawuje pieczę nad 100-letnimi księgami.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 1000 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-1000 znaków
warunki użytkowania.

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin